Tin nóng:
GIỐNG MỚI NHẬP KHẨU: VẢI Ko HẠT, CHANH LEO COLOMBIA, ỔI RUBI, TÁO RUỘT ĐỎ, BƯỞI VÀNG, BƯỞI ĐỎ, BƯỞI LÙN, CAM MỸ

Thứ năm, 26/04/2018

Cây Táo Giống

Cây Táo Thái Lan

Giá bán : 12.000đ

Cây Táo Đào Vàng

Giá bán : 14.000đ