Tin nóng:
GIỐNG MỚI NHẬP KHẨU: HỒNG XIÊM RUỘT ĐỎ, CÀ CHUA THÂN GỖ, VẢI KO HẠT, CHANH LEO COLOMBIA, ỔI RUBI, TÁO RUỘT ĐỎ, BƯỞI VÀNG, BƯỞI ĐỎ, BƯỞI LÙN, CAM MỸ

Thứ sáu, 27/04/2018

Giống Cây Đặc Sản

Hồng Xiêm Ruột Đỏ

Giá bán : 1.500.000đ

Cây Na Thái Giống

Giá bán : 32.000đ